1. Omgeving van de organisatie

Is in kaart gebracht wie de belanghebbenden van uw organisatie zijn en wat zij van u verwachten op het gebied van informatiebeveiliging?

Onder belanghebbende verstaan we een klant/patiënt van wie u gegevens ‘beheert’ en/of ‘verwerkt’ (bijvoorbeeld als Cloud-leverancier) en de wetgevende instantie die u regels oplegt hoe u met de informatie moet omgaan.

0%